• English
  • Svenska
  • Jäsenille

    Åbo Stadscentrumförening är ett merkantil samfund. Förenings målet är att skapa ett attraktivt, livskarftigt och vackert centrum. Vi använder namn Turku Center när vi organiserar kampanjer och evenemang. 

    Vår webbsidor på svenska är i vardande. De ska publiseras snart.